Senica

Autobusová stanica Senica​

AKTUÁLNE OPATRENIA A ZMENY CP

Využite našu interaktívnu mapu autobusovej stanice Senica. Stačí v tabuľke vybrať požadovaný smer jazdy a následne si vybrať nástupišťa alebo priamo kliknúť v tabuľke. Dostanete ihneď informáciu o odchodoch.

ZASTÁVKY

Autobusová stanica Pieštany- Odchody

Autobusová stanica Senica - mapa

Továrenská 1372/24, Senica

Pre dopravcov

Dopravno-prevádzkový poriadok Senica

Nariadenie Európskeho parlamentu

Zoznam urcenych_AS

Cenník za poskytnuté služby na autobusovej stanici Senica s platnosťou od 01.02.2024

PoložkaCena v EUR bez DPH
Spoj v mestskej hromadnej doprave0,98
Spoj v prímestskej pravidelnej doprave4,58
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave5,60
Zmena CP (mimo výročnej zmeny cestovných poriadkov)1)20,68
Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia30
Nedodržanie Dopravno – prevádzkového poriadku70
Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku alebo posilového spoja100
Neoprávnené státie autobusov v priestoroch autobusovej stanice2)100

Vysvetlivky:

1)Výročnou zmenou sa rozumie celoštátne vyhlásený dátum zmien cestovných poriadkov (spravidla druhá decembrová nedeľa)

2)Neoprávneným státím v priestoroch autobusovej stanice sa rozumie státie bez toho, aby to bolo v predmete zmluvy dohodnuté.

Kontakt

V prípade potreby náš môžete kontaktovať na uvedencýh emailových adresách.