Piešťany

Autobusová stanica Piešťany

Rekonštrukcie autobusovej stanice

Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie autobusovej stanice informujeme cestujúcu verejnosť na zmenu v organizácií dopravy a zmenu autobusových nástupíšť. Dočasné autobusové nástupištia sú zaznačené v orientačnom pláne v priloženom odkaze. Na dočasných nástupištiach budú zamenené smery nástupišťa č. 1 s nástupišťom č.3.

AKTUÁLNE OPATRENIA A ZMENY CP

Využite našu interaktívnu mapu autobusovej stanice Senica. Stačí v tabuľke vybrať požadovaný smer jazdy a následne si vybrať nástupišťa alebo priamo kliknúť v tabuľke. Dostanete ihneď informáciu o odchodoch.

ZASTÁVKY

ZASTÁVKY

Autobusová stanica Pieštany- Odchody

Zastávka 1 Borovec, Bučany, Červeník, Drahovce,Hlojovec, Leopoldov, Madunice, Rakovice, Ratkovce,Trakovice, Trebatice, Trnava, Veselé, Vrbové, Žlkovce

Borovec, Bučany, Červeník, Drahovce,Hlojovec, Leopoldov, Madunice, Rakovice, Ratkovce,Trakovice
Trebatice, Trnava, Veselé, Vrbové, Žlkovce

Zastávka 2 Alekšince, Červeník,  Hlohovec, Leopoldov, Madunice, Nitra, Trakovice, Trnava, Žikovce

Alekšince, Červeník, Hlohovec, Leopoldov
Luižanky, Madunice, Nitra, Rišnovce, Trakovice, Trnava, Žlkovce

Zastávka 3 Dialková doprava

Dialková doprava
Dialková doprava, Martin, Nováky, Partizánské, Poprad, Prievidza, Ružomberok
Dialková doprava, Topolčany, Trenčín, Žilina

Zastávka 4 Bašovce, Brunovce, Krakovany, Ostrov, Pobedim, Veľké Orvište, Vrbové

Bašovce, Brunovce, Krakovany
Ostrov, Pobedim, Potvorovice, Považany
Veľké Orvište, Vrbové

Zastávka 5 Ardanovce, Banka, Biskupová, Bojná, Čab, Kapince, Kuzmice, Lipovník, Nitra, Nitrianska Blatnica, Nové Sady, Radošina, Šalgovce, Tepličky, Topoľčany, Veľké Dvorany, Zbehy

Ardanovce, Banka, Biskupová, Bojná, Čab, Kapince
Kuzmice, Lipovník, Nitra, Nitrianska Blatnica, Nové Sady, Radošina
Tekolďany, Tepličky, Topoľčany, Veľké Dvorany, Zbehy

Zastávka 6 Banka, Hlohovec, Jalšové, Koplotovce, Ratnovce, Sokolovce

Banka, Hlohovec, Jalšové, Koplotovce, Ratnovce, Sokolovce

Zastávka 7 Borovce, Dechtice, Dolný Lopašov, Kočín-Lančár, Nižná, Rakovice, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veselé, Vrbové

Borovce, Dechtice, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica
Naháč, Nižná, Rakovice, Šterusy, Trebatice
Veľké Kostoľany, Veselé, Vrbové

Zastávka 8 Brezová p.Bradlom, Jablonka, Kostolné, Krajné, Myjava, Prašník, Rudník, Senica, Trebatice, Vrbové

Brezová p.Bradlom, Jablonka, Kostolné, Krajné, Myjava, Prašník
Prašník, OcÚ, Rudník, Senica, Trebatice, Vrbové

Zastávka 9 Banka, Beckov, Ducové, Hrádok, Hubina, Lúka, Modrová

Banka, Beckov, Ducové, Hrádok, Hubina, Lúka, Modrová

Autobusová stanica Piešťany - mapa

Dopravná 6479, 921 01 Piešťany

Pre dopravcov

Dopravno-prevádzkový poriadok Piešťany

Nariadenie Európskeho parlamentu

Zoznam urcenych_AS

Cenník za poskytnuté služby na autobusovej stanici Piešťany

Položka Cena v EUR bez DPH
Spoj v prímestskej pravidelnej doprave 2,1
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave 3,2
Zmena CP (mimo výročnej zmeny cestovných poriadkov)1) 16,6
Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia 30
Nedodržanie Dopravno – prevádzkového poriadku 70
Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku alebo posilového spoja 100
Neoprávnené státie autobusov v priestoroch autobusovej stanice2) 100

Vysvetlivky:

1)Výročnou zmenou sa rozumie celoštátne vyhlásený dátum zmien cestovných poriadkov (spravidla druhá decembrová nedeľa)

2)Neoprávneným státím v priestoroch autobusovej stanice sa rozumie státie bez toho, aby to bolo v predmete zmluvy dohodnuté.

Kontakt

V prípade potreby náš môžete kontaktovať na uvedencýh emailových adresách.